Den väg som lett dig dit du är, kommer inte att leda dig dit du ska

 

Micael Rönntoft

 

Bakgrund och erfarenheter

Micael har arbetat i mer än 14 år som konsult, som anställd i konsultbolag och sedan 2006 som verksam i sitt eget bolag.         


Tidigare befattningar har varit säljare, säljledare och VD.
 Micael har under konsulttiden haft interimsuppdrag som Säljchef och senare projektledare för affärsprocessen i ett försäkringsbolag, VD i ett konsultbolag och Senior Advisor inom en koncern verksam inom kontor, IT och kommunikation. 

Micael har erfarenhet av att skapa och driva Businesschool´s, vara verksam i ledningsgrupper och individuella mentorskap.

Micael har bred erfarnhet av att utveckla bade små och stora företag.