Den väg som lett dig dit du är, kommer inte att leda dig dit du ska


 

Micaels specialistområden:

·      Arbete i och med ledningsgruppen        

·      Strategier och affärsplaner

·      Chefs och ledarutveckling

·      Mentorskap

·      Affärsmannaskap

·      Affärs och säljprocesser                                                                                     

·      Interimsuppdrag i Chefsroller

·      Tar gärna på sig styrelseuppdrag